Realizări

Societatea Robex cu peste 20 ani de existenţă - urmăreşte în continuare îndeplinirea ţelurilor de fond stabilite la înfiinţare:

Să valorifice talentul şi cunoştinţele unor meseriaşi din zona Tîrgu Mureş de a realiza produse de mare complexitate, cerute de piaţă

Treptat, dar constant să dezvolte capacitatea de producţie. Faţă de anul de pornire de la 32 salariaţi iniţial,
azi lucrează cu 130 persoane pe o suprafaţă de producţie de 3.000 mp, faţă de 600 mp.
În ultimii 10 ani producţia fizică a crescut de cca. 7 ori, iar productivitatea de cca. 6 ori.

 

Dezvoltând capacitatea de producţie, prin investiţii raţionale am creat o fabrică modernă, cu dotări tehnice, tehnologice adecvate cerinţelor legislative europene.